اخبار جدید

http://nikariatash.ir/

اتاق بازرگانی را محلی برای انتقال تجارب فعالان اقتصادی برشمرد

 


اتاق بازرگانی

نخستین کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان

 


http://nikariatash.ir/

بررسی پرونده ارزی در نشست معاونین بانک مرکزی

 


http://nikariatash.ir/

کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان

 


اتاق بازرگانی

بانکها به جای وثایق نقدی می توانند به صورت غیر نقدی از 5 تا 35 درصدحجم

 


اتاق بازرگانی

دو کارگروه ویژه تدوین بسته حمایتی رونق تولید در بخش های کمرگی

 


اتاق بازرگانی

بسته حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد

 


اتاق بازرگانی

بررسی و پیگیری مشکلات ارزی اعضاء اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مدیرکل اداره نظارت ارز بانک مرکزی

 


اتاق بازرگانی

نقش موثر استارتاپ ها در توسعه اکوسیستم کارآفرینی اصفهان

 


اتاق بازرگانی

توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان

 


اتاق بازرگانی اصفهان

اتاق بازرگانی را محلی برای انتقال تجارب فعالان اقتصادی برشمرد

 


اتاق بازرگانی

خصوصی سازی؛ عامل بهبود و رونق کسب و کار

 


اتاق بازرگانی

بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض، از مشکلات محیط کسب و کار اصفهان است

 


اتاق بازرگانیمدیریت نقدینگی مناسب؛ ضامن عبور موفق از شرایط تحریم

 


اتاق بازرگانیبا ایجاد شرکت های دانش بنیان و حمایت ازاستارتاپ ها رونق اقتصادی محقق خواهد شد

 


اتاق بازرگانیبرای فعالیت در بازار بورس محتاط تر از قبل عمل کنید  

 


اتاق بازرگانیتحقق سیاست های اقتصادی شفاف در جبران GDP از دست رفته استان مهم است

 


اتاق بازرگانیضرورت تعامل شبکه بانکی با فعالان اقتصادی در دوران بحران

 


اتاق بازرگانیاعلام آمادگی بانک ها برای کمک به رفع مشکل نقدینگی واحدهای دارای توجیه سودآوری

 


اتاق بازرگانیافزایش نرخ سهام در بازار بورس مقدمه ای برای تبدیل نقدینگی به تورم است

 


اتاق بازرگانیپیشنهاد تخصیص سهمیه صنایع پتروشیمی و شیمیایی بر اساس ساز و کار بازار

 


اتاق بازرگانیرسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تامین اجتماعی فعالان اقتصادی پیش از ورود به ستاد تسهیل

 


حرکتی متناسب با کرونا برای حمایت از فعالان اقتصادی صورت نگرفته است