خبرهای شرکت

بسته حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد

اتاق بازرگانی

رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت:ارایه بسته های حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،غلامرضا اخوان فرید در سومین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:در شرایط تحریم اقتصادی  سازمان های دولتی با کمک بخش خصوصی می توانند تاثیر تحریم ها را کاهش دهند و تشریک مساعی در این شرایط مهمترین رویکرد بخش خصوصی و دولتی باید باشد.
وی اجرای شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را گامی موثر در رونق تولید و تسهیل فضای کسب و کار برشمرد و گفت:شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به عنوان مرجع قانون گذار می تواند مسایل اقتصادی را در فضای گفتگو و مشارکت برطرف کند.
اصغر اخوان مقدم عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار ایجاد تغییر در سیاست های مربوط به تولید سازمان های دولتی شد و گفت:در سال رونق تولید بایستی رویکرد سازمان های دولتی تغییر کند.
وی با انتقاد از رفتار برخی از سازمان ها دولتی نسبت به واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی کنونی گفت:در حالی که تحریم های اقتصادی روز به روز سخت تر می شود رویکرد سازمان های دولتی باید آسان تر شود تا تولیدکنندگان بتوانند به تولید بپردازند.
کوروش خسروی عضو شورای شهر اصفهان در این جلسه به ارایه گزارشی از عملکرد باشگاه مشاوران و مدیران استان اصفهان پرداخت و گفت:بیش از 45 مشاور در 30 حوزه تخصصی در این باشگاه عضویت دارند و تا کنون 31 دوره باشگاه سه شنبه های اول هر ماه  برگزار شده است .
وی اضافه کرد:این باشگاه به همت اتاق بازرگانی و با همکاری شبکه پژوهش استان اصفهان راه اندازی شده است.
مرتضی خودسیانی رییس گمرک فرودگاه اصفهان در این جلسه با اشاره به بسته حمایت از تولید گمرک گفت:فعالان اقتصادی می توانند از این بسته حمایتی برای تسریع در امور بویژه در بخش واردات مواد اولیه جهت تولید استفاده کنند.
حمید ایروانی معاون  سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در این جلسه از تشکیل اتاق ویژه کارفرمایان در این سازمان خبر داد و گفت: این اتاق با هدف تسهیل امور کارفرمایان تامین اجتماعی و ارایه خدمات نوین به آنان راه اندازی می شود.

منبع:اتاق بازرگانی اصفهان

Related Posts