نقش دما در پرورش قارچ

نقش کنترل دمای سالن پرورش قارچ در تولید
اهمیت دما 
تولیدکنندگان حرفه‌ای پرورش قارچ معتقد هستند که دما مهم‌ترین عامل در پرورش قارچ  است . دمای پائین منجر به کاهش رشد میسیلیوم ها و دمای بالا منجر به مرگ میسیلیوم ها می شود.
دما  بر درصد برداشت محصول ، کیفیت محصول ، شیوع و انتقال برخی از بیماری‌ها و یا حتی ناهنجاری‌های قارچی موثر است.
در یک قاعده کلی هر ۱ درجه سانتیگراد تغییر درجه حرارت حدود ۲% کم باری ایجاد خواهد.
 

ریسه دوانی در کمپوست 
اگر دمای کمپوست کمتر بود در فصل زمستان توسط بخار گرم یا کویل ­های گرمایی بسته به رطوبت سالن ، دما را افزایش دهید.
توجه کنید دمای بالا منجر به مشاهده کپک سبز در این مرحله یا حتی در مراحل بعد می شود. با شروع فعالیت کمپوست ، دما ناگهان افزایش می‌یابد و مرگ میسلیوم ها را ایجاد کند.  بنابراین بهتر است در مرحله اسپان ران ، منتظر فعالیت میسلیوم ها و کمپوست باشیم تا دما خود به خود افزایش یابد.

فلش اول 
اگر این تفاوت دمای کمپوست و محیط حفظ شود تشکیل شدن میوه‌ها بهتر انجام می‌گیرد ، زیرا موجب تحریک تبخیر می‌شود و تبخیر هم باعث صعود موادغذایی به سطح بستر شده و درنهایت منجر به رشد و نمو قارچ می‌شود.
گاهی ممکن است پس از شوک دهی ، میزان دمای کمپوست بیش ‌از حد پایین بیاید که برای جلوگیری از ایجاد این وضعیت باید دمای هوا را افزایش داده و میزان جریان هوا کم شود.
فلش دوم 
در انتهای فلش اول دمای کمپوست افزایش می‌یابد ولی باید سعی شود اختلاف دمای کمپوست و هوا ثابت بماند تا فعالیت کمپوست بهتر صورت گیرد.
فلش سوم 
برای اینکه فعالیت کمپوست ادامه داشته باشد باید اختلاف دما بین کمپوست و هوا وجود داشته باشد. برای ایجاد و حفظ این اختلاف دما لازم است دمای هوا را موقتی افزایش دهیم و مجدداً افزایش دما را قطع کنیم.
نقش دما در مراحل پس از برداشت قارچ 
بلافاصله پس از برداشت ، عملیات سرد کردن قارچ‌ها صورت می­گیرد و تأخیر در انجام آن منجر به افزایش فساد در قارچ‌های برداشت‌شده می‌شود به این روش پیش ­سرمادهی می­ گویند. 
 نقش دما در ضدعفونی کردن سالن های پرورش
فرایند کوکات cook out یعنی با بخارآب دمای سالن در ۷۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ ساعت حفظ شود.  این روش از روش‌های مناسب برای پاک‌سازی آلودگی‌ها در خلل و فرج دیوارها ، قفسه‌ها و سالن‌های کشت است که تاثیر شگرفی در کاهش و توقف شیوع بیماری‌ها و آفات دارد.
نقش دما در پاستوریزه کردن خاک پوششی
دما در پاستوریزه کردن خاک نقش مهمی دارد، چه بسا با تغییر اندک دما، میکروارگانیسم های مفید هم از بین خواهند رفت.
شرکت نیک آریا تاش با معرفی دستگاههای زیر شما را در پیشبرد اهداف شما یاری می رساند. 19.2008 ، 30.5015 ، 30.5010 ، 30.5027 و .....
 

عملکرد

در نهایت توصیه شرکت نیک آریا تاش این است که با تهیه دستگاه مورد نظر می توانید در بالابردن کیفیت کار ، جذب مشتری و ایجاد رقابت با شرکتهای تولیدی داخلی و خارجی و حمایت از تولید داخلی در این امر خطیر شما را همراهی نمائیم.