محیط سالم

نقش دما و رطوبت در بیماری های تنفسی :
بیماری التهابی مزمن راههای هوایی ، باعث ایجاد تنگی نفس و اختلال در خواب می شوند . بهترین شیوه جلوگیری از پیشرفت بیماری‌های التهابی راه‌های تنفسی مانند آسم و تنگی نفس ، کنترل التهاب در مجاری هوایی است.
در فصل سرما مهمترین اقدامی که برای کاهش اثرات منفی این بیماری بر فرد می‌توان در نظر گرفت ، این است که دمای هوای منزل بین 20 تا 22 درجه سانتیگراد باشد و تهویه هوای داخل نیز به خوبی انجام شود.
میزان رطوبت داخل خانه باید کمتر از 50 درصد باشد.
بیمارانی که دچار تنگی نفس و آسم هستند ، باید از مرطوب کردن محیط منزل بپرهیزند ، زیرا هوای مرطوب باعث رشد قارچ ها و تشدید حملات تنفسی و سرفه می شود.