نیک آریا تاش

در این صفحه شما می توانید انواع ترمومترها با رنج های دمایی 200- تا 2400+ درجه سانتی گراد با دقت 0.001 و انواع رطوبت سنج از 0 تا 100 درصد خریداری کنید.

 

کمترین خطا گستره پارامترهای قابل اندازه گیری دسته محصولات
0.0125°C -200 … +2400 Temperature (°C, °F) دماسنج (C, °F°)
 5/1% % 0 … % 100 (%) Humidity رطوبت سنج (%)
±3.5%FS 30 … 0.1 Airflow(m/s) سرعت سنج هوا(m/s)
1% ± 0.02 … 5 Waterflow(m/s) سرعت سنج آب(m/s)
1% ± 0.02 … 5 Fluidflow(m/s) سرعت سنج سوخت(m/s)
1% ± 0.2 … 40 Gasflow(m/s) سرعت سنج گاز(m/s)
0.02% ± 0 … 14 pH meter پی اچ متر
0.4 ± 0 … 20 DO meter(mg/L) اکسیژن سنج(mg/L)
0.01 ± 0 … 12 Salt level(%) شوری سنج(%)
1d+2% 0 … 132000 Conductivity (ppm) هدایت سنج(ppm)
1.4 ± 0 … 40000  Luxmeter (lx , fc) لوکس متر (lx , fc)
1.5 ± 30 … 130  Sounlevel  (dB) صداسنج (dB)
50 ± 0 … 3000 CO2ntrol CO2 متر
±0.2%FS -200 … +200 Pressure (mbar) فشارسنج(mbar)
—– 16000 … 32000 memories Datalogger دیتالاگر
1% 0 … 100 Humic Check هیدرومترچوب
0.75% ± -60 … +2400 Temperature (°C, °F) دماسنج مادون قرمز

 

 سایر ویژگیهای محصولات این شرکت به شرح زیر است :
  • قابلیت اندازه گیری رطوبت نسبی و مطلق
  • قابلیت اندازه گیری دمای نقطه ی شبنم و نقطه ی تر
  • امکان تصحیح ضریب کالیبراسیون در برخی از دستگاهها
  • قابلیت اتصال سنسورهای Type K و pT 100 با دقت بالا ، سنسورهای چند پارامتری ، انواع سنسورهای جریان سنج برای انواع کاربردها در برخی از دستگاهها
  • دارای گواهینامه های کالیبراسیون ، HACCP و استانداردهای خاص صنایع غذایی از اروپا
  • امکان صدور گواهی های ISO Manufacturer Certificate ، DKD Certificate و Manufacture Testing Report از آلمان
  • امکان کالیبراسیون دستگاهها در داخل کشور