کاهش مصرف انرژی

آیا می دانید با قراردادن یک دماسنج (ترمومتر) 5 هزار تومانی می توانید در مصرف آب ، برق ، گاز صرفه جویی کنید.