محصولات طبق استاندارهای جهانی برای نگهداری و تولید کالای مصرفی در صنایع غذایی و دارویی باید از دیتالاگر ( ترموگراف ) استفاه کرد. در انبار شرکت های توزیع دارو داروخانه های شهری و مرکز درمانی و بیمارستانها (GSP) روشهای بهینه انبارداری