تماس با ما 4

شرکت نیک آریا تاش

آدرس : اصفهان ، خیابان مسجد سید

مقابل خیابان 5 رمضان

ساختمان نرمال طبقه 2 واحد 2

کد پستی شرکت : 8136986765

ایمیل :support@tashco.net

            service@tashco.net

تلفن: 82 34 37 32 (031) 98+

         02 34 37 32 (031) 98+

61 34 37 32 (031) 98+

فاکس: 36 13 33 32 (031) 98+

موبایل: 292 3223 0920 (0) 98+

.

ارسال نظر شما

Your Name :

Your Email :

Subject :

Your Comments :