تماس با ما

شرکت نیک آریا تاش نماینده انحصاری تفا آلمان و دی آلمان در ایران 

ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه 9:00 صبح تا 17:00 عصر
 Tel.: +98 (031) 32 37 34 02
 Tel.: +98 (031) 32 37 34 82
 Tel.: +98 (031) 32 37 34 61
 Fax: +98 (031) 32 33 13 36
 HOTLINE: +98 (0) 920 322 3292
 HOTLINE: +98 (0) 910 322 3292
 E-Mail: service@tashco.net 
              support@tashco.net                          

فارسی

ورود کاربر