HACCP  چیست؟

تحلیل زیان و کنترل نقاط بحرانی که در انگلیسی و عبارات جهانی ، اچ ‌ای‌ سی ‌سی‌ پی HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point)  (نامیده می‌شود. یک رویه مفصل برای بهداشت غذائی است که با ارزیابی و کنترل شیمیائی ، میکروبیولوژیکی و مخاطرات فیزیکی در طول پروسه آماده‌سازی غذا از مواد اولیه تا تولید ، ارسال و توزیع اعمال و اجرا می‌شود. این استراتژی نظام مند (systematic strategy) عمدتآ بر اساس پیشگیری و ردیابی مخاطرات بالقوه در بهداشت غذا است و نه کنترل محصول آماده فروش.

پروسه HACCP در تولید مواد غذائی تاکنون در بسیاری از کشورها اجباری شده و در بقیه هم مورد اقبال فراوانی قرار گرفته‌است.

استاندارد HACCP برای سازگاری شما با قوانین ملی یا بین‌المللی ایمنی غذا مهم است. این استاندارد یك ابزار مدیریت ریسك فراهم می‌كند كه از سایر استانداردهای سیستم‌های مدیریت صنایع غذایی (ایزو22000) پشتیبانی می‌كند.

HACCP فرایندهای تولید خوب برای بخش غذا را مشخص كرده و برای مشاركت در تجارت بین‌المللی مفید است. این استاندارد به‌ویژه برای تولیدكنندگان ، سازندگان ، صنایع فراوری ، و خدمات غذایی مفید است.

از این ابزار مدیریت ریسك برای مدیریت ریسك‌های ایمنی غذا استفاده می‌شود یك سیستم HACCP به شما امكان می‌دهد تا خطرات را شناسایی كرده و كنترل‌هایی برای مدیریت آنها در زنجیره تأمین تولید خود ایجاد نمایید. این استاندارد شامل مقتضیات «كمیته تغذیه كدكس»  (CAC) كه توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد به ‌منظور یكی كردن استانداردها ، دستورالعمل‌ها ، و آیین‌نامه‌های بین‌المللی غذا برای انجام تجارت تنظیم شده می‌باشد. از این استاندارد می‌توان برای پشتیبانی مقتضیات استاندارد مدیریت، مثل ایزو22000 (مدیریت ایمنی غذا) استفاده نمود.

مزایایHACCP  چیست؟

 1. پیاده‌سازی كنترل خطرات و ایمنی غذا در سطح بین‌المللی
 2. ایجاد اعتماد در باب كنترل‌ها برای تولیدكنندگان ، سهامداران، و تأمین‌كنندگان
 3. همراستا كردنHACCP با  ISO 22000به‌منظور بهبود سیستم‌های مدیریت ایمنی غذا
 4. مدیریت مؤثر خطرات ایمنی غذا در زنجیره تأمین
 5. بازنگری و بهبود مداوم سیستم شما برای حفظ كارآمدی آن
 6. HACCP در حقیقت ابزاری است برای بازرسی نظارت و کنترل بهداشتی مواد غذایی
 7. در HACC ایمنی غذایی همیشه در اولویت قرار می گیرد و مؤثرترین راه نیز برای ایمنی مصرف مواد غذایی است
 8. روش HACCP یکی از مهم ترین روش های نظارت بر کیفیت در صنایع غذایی است. با اجرای صحیح این روش ، فرآورده های غذایی از مرحله خرید مواد اولیه تا تولید و توزیع نهایی و مصرف مستقیم مصرف کنندگان مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند
 9. تحت پوشش قراردادن تمامی جنبه‌های بهداشتی مواد غذائی از مواد اولیه تا محصول نهائی
 10. به‌ عنوان مکملی برای دیگر سیستم‌های مدیریت کنترل کیفی مانند ISO 9000
 11. رونق و آسانی تجارت بین‌‌المللی چرا که ایمنی مواد غذائی را تضمین می‌کند.
 12. اطمینان و تضمین کیفیت مواد غذائی از نظر آلودگی‌های میکروبی ، شیمیائی و فیزیکی
 13. مهار آلودگی قبل از تولید مواد غذائی
 14. جلوگیری از آلودگی‌های ثانویه مواد غذائی
 15. صرفه‌جوئی در مصرف معرف‌ها و وسایل آزمایشگاهی
 16. صرفه‌جوئی در وقت و هزینه‌های اضافی
 17. جلوگیری از ضایعات و به هدر رفتن مواد غذائی ناسالم بعد از تولید در HACCP ایمنی غذائی همیشه در اولویت قرار می‌گیرد اما فنون آن انعطاف‌پذیرند و می‌توانند برای موارد دیگری مانند کیفیت محصول ، روش‌های اجرائی کارها و فرآوردهای غیرغذائی نیز به‌کار گرفته شوند.

  SUITABILITY OF MEASURING INSTRUMENTS FOR FOOD USE

  The measuring instruments have been proofed and due to the type ‘ the used materials ‘ the technology and precision of measurement they are applicable for all kind of temperature measurements for the control of food safety


مناسب برای اندازه گیری ابزار برای استفاده از مواد غذایی

ابزار اندازه گیری اثبات شده است و با توجه به نوع “مواد مورد استفاده” فن آوری و دقت اندازه گیری آنها قابل اجرا برای انواع اندازه گیری دما برای کنترل ایمنی مواد غذایی