شرکت نیک آریا تاش ”  نسل دوم از اولین و بزرگترین وارد کنندگان مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاهی در ایران است که به عنوان  نماینده انحصاری محصولات TFA-DE آلمان در ایران ، به مدیریت جناب آقای “مهندس محمدرضا بابایی در زمینه ی واردات و فروش تخصصی دسته محصولات زیر فعالیت دارد.

 دسته ی محصولاتپارامترهای قابل اندازه گیریگسترهکمترین خطا
دماسنج (Ċ F,) (Ċ F,) Temperature2400+ تا 200-0.0125 C˚
رطوبت سنج(%) (%)Humidity100%- 0%5/1%
سرعت سنج هوا(m/s)Airflow(m/s)0.1-30±3.5%FS
سرعت سنج آب(m/s)Waterflow(m/s)5- 0.02%1±
سرعت سنج سوخت(m/s)Fluidflow(m/s)5- 0.02%1±
سرعت سنج گاز(m/s)Gasflow(m/s)40- 0.2%1±
پی اچ مترpH meter14- 00.02±
اکسیژن سنج(mg/L)DO meter(mg/L)20- 00.4±
شوری سنج(%)Salt level(%)12- 00.01±
هدایت سنج(ppm)Conductivity(ppm)132000- 02%+1d
لوکس متر (lx , fc) (lx , fc)Luxmeter40000- 01.4±
صداسنج (dB) (dB) Sounlevel130- 301.5±
CO2 مترCO2 ntrol0-3000±50
فشارسنج(mbar)Pressure(mbar)  -200  تا  +200±0.2%FS
دیتالاگرDatalogger16000-32000 memories—–
هیدرومترچوبHumic Check0 – 100%1
دماسنج مادون قرمز(Ċ F,) Temperature2400+ تا 60-%0.75±

 سایر ویژگیهای محصولات این کمپانی به شرح زیر است:

  •       قابلیت اندازه گیری رطوبت نسبی و مطلق
  •       قابلیت اندازه گیری دمای نقطه ی شبنم و دمای نقطه ی تر
  •       امکان تصحیح ضریب کالیبراسیون در برخی از دستگاهها
  •       قابلیت اتصال سنسورهای Type K  ،  pt100 با دقت بالا ، سنسورهای چندپارامتری،انواع  سنسورهای جریان سنج برای انواع کاربردها  در برخی از دستگاهها
  •       دارای گواهینامه های کالیبراسیون، HACCP و استانداردهای خاص صنایع غذایی از اروپا
  •       امکان صدورگواهی های ISO Manufacturer Certificate و DKD Certificate و Manufacture Testing Report  از آلمان
  •       امکان کالیبراسیون دستگاهها در داخل کشور