IP چیست؟

درجه حفاظت بین المللی که در زبان انگلیسی International Protection Rating نام دارد ، به اختصار IP نوشته می شود ، این یک استاندارد بین المللی برای تعیین درجه حفاظتی سیستم های الکترونیکی است.

این استاندارد ، اطلاعات بیشتری را درباره سطح حفاظتی یک وسیله نسبت به وسایل مشابه آن می دهد که فقط نشان می دهد ، این سیستم ضد آب است ، دو رقمی بعد از عبارت IP می آیند ، که شماره اول نشان دهنده درجه حفاظت در مقابل نفوذ اجسام جامد است و رقم دوم ، نشان دهنده درجه حفاظت در مقابل ورود مایعات است.

IP65 : شماره اول – جامدات

شماره  دوم – مایعات

 

IPاولین عدد – SOLIDSدومین رقم – LIQUIDS
IP54محافظت از گرد و غبار محدودحفاظت از اسپری آب از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP55محافظت از گرد و غبار محدودحفاظت از جت های آب کم فشار از هر جهت ، حفاظت از دسترسی محدود
IP56محافظت از گرد و غبار محدودحفاظت از جت های آب فشار بالا از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP57محافظت از گرد و غبار محدودحفاظت از غوطه وری بین 15 سانتیمتر و 1 متر در عمق ، حفاظت از دسترسی محدود
IP58محافظت از گرد و غبار محدودحفاظت از مدت طولانی غوطه وری تا فشار مشخص ، حفاظت از ورودی محدود
IP60محافظت از گرد و غبار کاملاز مایعات محافظت نشده است ، حفاظت از دسترسی  محدود
IP61محافظت از گرد و غبار کاملحفاظت از تراکم، حفاظت از دسترسی  محدود
IP62محافظت از گرد و غبار کاملحفاظت از اسپری آب کمتر از 15 درجه از عمق ، حفاظت از ورودی محدود اس
IP63محافظت از گرد و غبار کاملحفاظت از اسپری آب تا  60 درجه عمودی ، حافظت در برابر نفوذ محدود
IP64محافظت از گرد و غبار کاملحفاظت از اسپری آب از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP65محافظت از گرد و غبار کاملحفاظت از جت های آب کم فشار از هر جهت ، حفاظت از دسترسی محدود
IP66محافظت از گرد و غبار کاملحفاظت از جت های آب فشار بالا از هر جهت ، حفاظت محدود ورودی
IP67محافظت از گرد و غبار کاملحفاظت از غوطه وری بین 15 سانتیمتر و 1 متر در عمق ، حفاظت از دسترسی محدود
IP68محافظت از گرد و غبار کاملحفاظت از مدت طولانی غوطه وری تا فشار مشخص ، حفاظت از ورودی محدود
IP69Kمحافظت از گرد و غبار کاملحفاظت از تمیز کردن بخار جت ، حفاظت از دسترسی محدود
فروشگاه نیک آریا تاش
تاش لب، فروشگاه محصولات نیک آریا تاش

شما مشتری گرامی می توانید با مراجعه به فروشگاه آنلاین ما، تاش لب tashlab.ir ،کلیه محصولات نیک آریا تاش را مشاهده و در صورت تمایل خریداری نمایید.

مقالات مرتبط