آرشیو برچسب‌ها: اتاق

نشست معاونین بانک مرکزی جموری اسلامی ایران با مدیر عامل شرکت نیک آریا تاش و فعالان اقتصادی استان اصفهان در بخش ارزی در اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت:اتاق بیش از 60 پرونده فعالان اقتصادی استان اصفهان در دو بخش ارزی و […]

کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مهندس محمدرضا بابایی مدیر عامل شرکت نیکآریا تاش و رییس کمیسیون و اعضای کمیسیون در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت:ارایه بسته های حمایتی از تولید سازمان های دولتی می […]

نخستین کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مدیر عامل شرکت نیک آریا تاش و رییس اتاق،تیم مدیریتی و اعضای کمیسیون در تالار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:میز کمیسیون های اتاق […]